—

Par savu skolotāju Pa-Auk Tawya Sayadaw Ven. Dammadipa raksta...

Labākais veids, kā iegūt skaidrību par sevi un par pasauli, ir apgūt meditācijas mākslu. Meditācija - tas ir vienīgais ceļš un to nevar aizstāt nekas cits.

Lai to veiksmīgi apgūtu, bez paša pūliņiem vajadzīgas vēl divas lietas: pirmkārt, kompetents skolotājs, kurš labi apguvis attiecīgo tradīciju, un, otrkārt, mācību sistēma, kuras pamatā ir skaidri strukturizētas metodes.

Ja aplūkojam valstis, kurās tiek mācīta Theravādas budisma tradīcija, tad varam secināt, ka mūsdienās meditācijas tradīcija un metodoloģija vislabāk saglabāta Birmā vai Mjanmā.

Tā, piemēram, Birmā līdz pat šodienai māca un praktiski apgūst dažādas meditācijas metodes, kā arī regulāri un sistemātiski sniedz un izskaidro meditācijas instrukcijas.

Labākais darbs modernajā Theravādas budisma tradīcijā, kurā sīki aprakstīts meditācijas ceļš un metodes, ir pirms divpadsmit gadiem iznākušais godājamā skolotāja Pa-Auk Tawya Sayadaw darbs piecos sējumos ar nosaukumu „Ceļš uz apskaidrību jeb Nibbanu".

Par savu aktīvo darbošanos un ieguldījumu Theravādas budisma tradīcijas attīstībā godājamais skolotājs Acinna Mahathero, jeb Pa-auk Sayadow, kā viņu sauc viņa mūka vārdā, saņēma augstāko atzinību, ko vien Birmā var piešķirt mūkam.

Šodien Pa-auk Sayadaw ir viens no pazīstamākajiem meditācijas skolotājiem visā pasaulē. Pa-Auk klosteris ir lielākais meditācijas klosteris Birmā. Tam ir filiāles visos Birmas reģionos un arī ārzemēs, piemēram, Šrilankā. Taču Pa-Auk Sayadaw ceļš bija gadiem ilga cīņa ar nebeidzamiem ārējiem un iekšējiem šķēršļiem, kurus ir grūti aprakstīt vārdos.

Pēc budisma mācības (Dhammacariya) skolotāja tradicionālās izglītības iegūšanas jau 22 gadu vecumā Sayadaw uzmeklēja daudzus pazīstamus meditācijas skolotājus Birmā un apguva vairākas viņu metodes.

Piemēram, viens skolotājs viņam iemācīja Četru elementu meditāciju, otrs Anapanasati meditāciju (elpošanas apcere un apzināšana), kāds cits savukārt Vipassana (iekšējās redzes) metodi. Tā Sayadaw vairākus gadus apceļoja Birmu pilnveidojot zināšanas. Visbeidzot viņš apmetās uz dzīvi valsts dienvidos, Mon provincē, kur viņš 16 gadus intensīvi nodarbojās ar meditāciju un Svēto rakstu studijām, dzīvojot askētisku dzīvi nošķirtībā no pārējās pasaules.

Viņa degsmi un plašās zināšanas novērtēja mirstošais Pa-auk klostera abats un iecēla viņu par savu pēcteci. Tādējādi agrākais vientuļnieks Sayadaw pamazām kļuva pazīstams ar saviem priekšlasījumiem un pamācībām. Meditācijas piekritēju skaits, kuri vēlējās no viņa mācīties, kļuva arvien lielāks. Tā Pa-auk klosteris no ciemata klostera izauga par Starptautisku meditācijas centru, kur satiekas cilvēki no dažādām zemēm.

Tajā laikā, kamēr Sayadaw veica abata pienākumus, viņš apmācīja daudzus meditētājus un gādāja par to, lai visi būtu labi nodrošināti. Šajā laikā viņš uzrakstīja savu lielo darbu (Opus magnum) piecos sējumos, kas pēc vairākiem kritiskiem rakstiem un, pārvarot neskaitāmas grūtības, beidzot iznāca 1997. gadā.

Godājamais skolotājs Pa-Auk Sayadaw

Kāds ir Pa-Auk Sayadaw devums Theravādas budisma tradīcijā?

Viņš ir pilnībā sistematizējis pazīstamo pēc Theravādas budisma tradīcijām veidoto meditācijas darbu „Ceļš uz attīrīšanos" (Visuddhimagga). Šo teorētiskās meditācijas prakses rokasgrāmatu tagad studē ne tikai Teravādas meditācijas prakses piekritēji. To soli pa solim praktiski izstrādā arī interesenti, kuriem nav priekšzināšanu budisma mācībā, bet ir meditācijas pieredze.

Sayadaw ved jogijus* caur septiņām skaidrības pakāpēm, kas atbilst Visuddhi-magga saturam. Šādā veidā meditētāji pēc veiksmīgas kursa pabeigšanas bez apjomīgām studijām ir praktiski izstrādājuši visus svarīgākos elementusTeravādas budisma tradīcijā. Tā Sayadaw ir apmācījis simtiem birmiešu un arī daudzus ārzemniekus.

Šajā godājamā skolotāja Pa-auk Sayadaw vadītajā meditācijas apmācībā meditētāji apgūst prasmi apcerēt lielāko daļu Šamatha metodes meditācijas objektu, kas izklāstīti Theravādas budisma tradīcijā. Pēc tam, bruņojušies ar spēcīgu koncentrēšanos un ar apskaidrota prāta pieredzi, jogiji* ar ķirurģiskā skalpeļa precizitāti studē Vipassana (iekšējās redzes) metodes objektus.

Pēc tam, kad meditētāji prāta procesu ietvaros ir iemācījušies uztvert objektu rašanos un zušanu katrā uztveres mirklī, viņi pilnīgi skaidri spēj saskatīt visus ķermeņa un prāta objektus (nama rupa = vārds-forma). Prāta procesi realizējas jeb notiek, savienojot mūsu pasaules pieredzes elementus. Tā kā pēc budisma mācības no ciešanām var atbrīvoties tikai tad, kad ar gudrību izanalizēts viss pasaules pieredzes saturs, tad Sayadaw mudina jogus piedzīvot savu dzīvi caur meditāciju nosacītās rašanās gaismā. Tādējādi jogs iemācās gudri apcerēt savu tagadējo pieredzi ne tikai ar Šamatha un Vipassana, bet iegūst arī sapratni par savu pagātni un nākotni.

Tad, kad jogijs apguvis visus pieredzes elementus ar meditācijas palīdzību, viņš visas parādības aplūko kā pārejošas un vienmēr saistībā ar ciešanām. Tā viņš sistemātiski praktizē, izmantojot precīzu skaidrā skata metodoloģiju, ko Sayadaw, pamatojoties uz mācīšanos un praksi vairāku gadu garumā, novedis līdz pilnībai, līdz atveras cita pieredzes puse, atbrīvotības stāvoklis - nirvāna.
Cik man zināms, tad mūsdienās ne dienvidu, ne arī ziemeļu budismā nav tādas salīdzināmas meditācijas sistēmas, kas meditētājiem spētu sniegt zināšanas par pilnīgu, meditatīvu tradīciju, un proti, ne tikai iemācoties teoriju, bet iegūstot arī meditācijas pieredzi.

Pēc manas necilās šīs tradīcijas skolotāja pieredzes bieži tie jogiji, kuriem nav teorētisko zināšanu, mācās daudz labāk nekā tie, kuri jau ilgi nodarbojušies ar budisma teorijām.

Lai Budas mācības patiesība, kā to mācījis arī Godājamais skolotājs Sayadaw, ienes vairāk gaismas mūsdienu cilvēku dzīvē un palīdz viņiem atbrīvoties no ciešanām!

Dhammadipa Thero

*jogijs - Meditētājs, Teravādas tradīcijas piekritējs

Raksts 1

Uz sākumu