—

Resursi

Materiāli no jau notikušajiem retrītiem, teravādas budisma lieratūras meklēšanas rīks Internetā, saites uz budistu klosteru un budistu kopienu vietnēm, ar kurām uzturam ciešākus kontaktus  ir atrodamas šeit.