—

Pieteikuma anketa: Meditācijas un suttu retrīts ar Ajahn Brahmali no 2013. gada 8. līdz 11. jūlijam

Vārds, uzvārds*:

Vecums (pilni gadi)*:

Mobilais tālrunis*:

Cits tālrunis:

E-pasts*:

Vīrietis
Sieviete

Jūsu profesija:

Pilsēta / dzīvesvieta

Skolotājs runās angļu valodā. Vai jums ir nepieciešama tulka palīdzība?

Cik ilgi jūs praktizējat meditāciju:

Kad bija jūsu pēdējais retrīts:

Kā jūs uzzinājāt par šo retrītu:

Vai jūs ciešat no kādiem veselības traucējumiem vai garīgas saslimšanas? Vai lietojat saistībā ar to kādus medikamentus? Ja jā, sniedziet īsu izklāstu, ja nē, šo lauku varat izlaist.

Ja plānojat braukt uz retrītu ar personisko automašīnu un varat paņemt līdzi ceļa biedrus, tad, lūdzu, norādiet – cik cilvēkus varēsiet aizvest. Ja nē, šo lauku varat izlaist.

Visa jūsu sniegtā informācija tiek uzglabāta stingri konfidenciāli. Ja vēlaties, lai informācija par jums tiktu dzēsta no arhīva pēc retrīta, lūdzu, atzīmējiet ar „Jā”.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar visiem informatīvajiem pielikumiem par dalības maksu, pasākuma dienas kārtību, ēdināšanu, dzīvošanas apstākļiem.
Apliecinu, ka pilnībā uzņemos atbildību par savu veselības stāvokli retrīta laikā, kā arī apņemos ievērot aprakstā ietveros astoņus uzvedības noteikumus.