ka_klut_par_biedru

Kā kļūt par biedru?

Ikvienu, kuru interesē meditācija, budisms un ir vēlme ar savu darbību atbalstīt esošās biedrības aktivitātes kā arī iniciēt jaunas, aicinām mūsu pulkā. Par biedru vari kļūt, ja esi piedalījusies(-ies) vismaz vienā desmit dienu garā meditācijas retrītā.

Lai iestātos biedrībā, ir jāiesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu (saite uz pieteikumu).

Pieteikumu nosūti elektroniski ltbbiedriba@gmail.com un papīra formā parakstītu pa pastu uz adresi Sniedzes iela 13, Rīga, LV-1015.

Pieteikumu valde izskatīs tuvākajā sēdē (vēlākais mēneša laikā) un 14 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā informēs par lēmumu.

Lūdzu, vairāk informācijas par biedrības darbību, biedru tiesībām un pienākumiem lasi statūtos. (saite uz statūtiem).