biedribas_merki

Latvijas Teravādas Budisma biedrība ir dibināta 2005. gada 5.maijā

Biedrības mērķi ir:
- Apvienot un atbalstīt cilvēkus, kas vēlas praktizēt Teravādas Budismu.
- Popularizēt un skaidrot Budismā formulētās garīgās un ētiskās vērtības;
- Radīt apstākļus un rīkot pasākumus Teravādas Budisma prakses attīstībai Latvijā;
- Veicināt sabiedrības izpratni par Teravādas budisma principiem un vērtībām. Rūpēties par Teravādas budisma tradīcijas uzturēšanu;
- Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu saimniecisko un publisko darbību;
- Veicināt sadarbību ar citām garīgās attīstības skolām un mācībām, kuras nav pretrunā ar Teravādas budisma principiem;
- Sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs;

 

Plašāku ieskatu par biedrības darbību gūsiet statūtos.