—

Ar meditāciju parasti tiek saprasta atkārtota uzmanības fokusēšana uz vizuālu tēlu, vārdu vai tēmu, lai panāktu mierpilnu prāta stāvokli un aplūkotu tēla vai vārda nozīmi. Budisma Atklāsmes meditācijas (angļu val. Insight, pali val. - Vipassana) praksē šai uzmanības fokusēšanai ir vēl arī cits mērķis - daudz pilnīgāk izprast prāta dabu. To var panākt, izmantojot meditācijas objektu kā rimtu atskaites punktu, kas palīdz atklāt prāta virspusējās aktivitātes apslēptās attieksmes.

Buda iedrošināja savus skolniekus izmantot pašiem savu ķermeni un prātu kā meditācijas objektu. Bieži kā objektu izmanto sajūtas, kas saistītas ar elpas plūsmu. Ja sēžat nekustīgi, aizvērtām acīm un pievēršat uzmanību elpošanai, tad pēc kāda laika tas izraisīs skaidrības un miera izjūtu. Šādā prāta stāvoklī daudz skaidrāk varam saskatīt sasprindzinājumu, gaidas un ierastus noskaņojumus, kurus varam ar maigu un pētījošu izpēti atrisināt.

Buda mācīja, ka, līdzīgi kā nekustīgi sēžot, ir iespējams saglabāt meditatīvu uzmanību arī ikdienas aktivitāšu laikā. Varam fokusēt savu uzmanību uz ķermeņa kustībām, fiziskajām sajūtām, kuras rodas, vai domām un noskaņojumiem, kuri plūst cauri prātam. Šo „mobilo" uzmanību viņš sauca par apzinātību.

Buda skaidroja, ka ar apzinātības palīdzību varam attīstīt rāmu uzmanību. Lai arī tā ir vērsta uz ķermeni un prātu, tā ir bezkaislīga un nav saistīta ar kādu konkrētu fizisku vai mentālu pieredzi. Šī atšķirtība ir durvis uz Nirvānu - uz no apstākļiem neatkarīgu miera un laimes stāvokli. Nirvāna ir „dabisks" stāvoklis, t.i., tas nav kaut kas, ar ko mums būtu jāpapildina mūsu patiesā daba. Tas ir no spiediena un mulsinošiem ieradumiem brīva prāta stāvolis. Tāpat kā pamošanās dabiski izkliedē sapņu stāvokli, tā apzinātība prātu padara skaidru, un uzmācīgas domas, šaubas un raizes to vairs neaptumšo.

Lai arī apzinātība kalpo kā pamata instruments, tomēr mums ir vajadzīgas arī norādes par to, kā panākt pareizu objektivitāti attiecībā pret sevi un kā novērtēt to, ko apzinātība mums atklāj. Šo uzdevumu veic Budas mācībās ietvertā gudrība.