—

Ļoti dažādas reliģiskās prakses ir saistītas ar vārdu „budisms", tomēr tās visas ir iedvesmojušās no Sidhartas Gotamas mācības, kurš dzīvoja un mācīja Indijas ziemeļu daļā pirms vairāk kā 2500 gadiem. Sidharta Gotama ir vēsturiska persona, kura pēc apskaidrības sasniegšanas kļuva plaši pazīstama ar vārdu Buda. Buda nozīmē „tas, kurš ir pilnībā atmodies", kurš ir ieguvis neizmērojamu gudrību paša pūliņu rezultātā.

Buda neko nepierakstīja, bet atstāja ievērojamu mantojumu mācības formā (Dhammu). Mācību mutvārdos tālāk nodeva mūku ordenis (Sanga), kuru Buda izveidoja un vadīja četrdesmit piecus gadus. Šis ordenis pastāv gadsimtiem ilgi un ir saglabājis Budas gudrību ietvertu dzīves veidā un vārdos. Līdz pat mūsdienām šie trīs elementi - Buda, Damma un Sanga, tiek godāti, un ir budistiem pazīstami kā „Trīs patvērumi" vai „Treji dārgumi":

Buda simbolizē Vēsturisko Budu, Gudrību jeb apgaismību, Dhamma - Patiesību, Budas atstāto mācību un Sanga - mūku ordeni vai plašākā nozīmē visus Budisma praktizētājus, meditājus.

Pēc Budas nāves viņa mācība izplatījās no Indijas uz Āziju un tālāk pāri tās robežām. Katrā zemē mācība sastapās ar vietējām kultūras tradīcijām, kā rezultātā izveidojās vairākas budisma „skolas". Vispārīgi runājot, ir trīs šādas skolas:

Skolotāji no visām budisma skolām ir kļuvuši pazīstami rietumos. Daži saglabā atbilstību mācībai un praksei izcelsmes valstī, bet citi ir izveidojuši mazāk tradicionālas pieejas.

Citur mājas lapā ir izklāstīts Teravādas budisma virziens un ir izmantoti citāti no Teravādas skolotāju mācībām.