—

Visi Latvijas Teravādas Budisma biedrības rīkotie pasākumi var notikt pateicoties atbalstītāju ziedojumiem.

Ziedotāju ievērībai:

1. Visi LTBB pasākumi tiek rīkoti bez atalgojuma jeb balstoties uz LTBB biedru un brīvprātīgo palīgu darbu un ziedojumiem.

2. Ziedojumi tiek izmantoti:

Ziedojumus var veikt izdarot pāskaitījumu uz biedrības bankas kontu!

LTBB biedrības rekvizīti:

Latvijas Teravādas Budisma biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008091614
Juridiskā adrese: Rīga, Sniedzes iela 13, LV-1015
SWEDBANK
SWIFT: HABALV22
IBAN: LV78HABA0551010398468